• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Na stiahnutie

Záznam z prieskumu trhu - CNC brúska

Záznam z prieskumu trhu - CNC honovacie zariadenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s názvom: „Implementácia prvkov Industry 4.0 v spoločnosti VIENA INTERNATIONAL s.r.o.“

Príloha č.2 - Špecifikácia CNC brúska

Príloha č.2 - Špecifikácia CNC honovačka

Kúpna zmluva VIENA - vzor

EU - Podpora inovácií

Viena Brochure 2015

Profil spoločnosti

Certifikát ISO 9001