• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Na stiahnutie

Záznam z prieskumu trhu - ERP

Záznam z prieskumu trhu - CNC

Záznam z prieskumu trhu - RTLS

Výzva na predkladanie ponúk

Pr.02_CNC status reader - specifikacia_nova_specifikacia_uprava

CNC - ZoD

CNC - ZoD CNC - ZoD.pdf 266,14 kB

Výzva na predkladanie ponúk

RTLS ZoD

RTLS ZoD RTLS ZoD.pdf 263,41 kB

Návrh zmluvy - Príloha č. 2: Opis predmetu

Výzva na predloženie cenovej ponuky - ERP systém