• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástrojeRight menu

Latest items

COVID-19 upozornenie

V súvislosti s prevenciou pred šírením COVID-19 oznamujeme, že s okamžitou platnosťou až do odvolania sú zakázané všetky vstupy cudzích osôb do spoločnosti. Výroba sa realizuje v obmedzenom režime.

Martinskí strojári majú plán príjmu zákaziek na tento rok splnený už na 70%

Martinská Viena International hľadá ľudí do tretej zmeny na pracovisku CNC obrábania

Strojárska spoločnosť Viena International úspešne ukončila stabilizáciu po ťažkom období, ktoré bolo ovplyvnené svetovou hospodárskou krízou a následným dramatickým poklesom objednávok. Firma momentálne zápasí s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov, hľadá ľudí do tretej zmeny na pracovisku CNC obrábania. V priebehu druhého polroku plánuje zaviesť viaczmennú prevádzku aj na pracovisku montáže, čím vytvorí ďalších takmer 30 nových pracovných miest.

Martinská Viena International opäť investuje a hľadá nových zamestnancov

Strojárska spoločnosť Viena International po dvoch rokoch poznamenaných krízovým stavom, v oblasti zákazkovej náplne zaznamenala pozitívny obrat. Kým počas krízy výrazne načrela do svojich rezerv, v súčasnosti je pripravená rezervy vytvárať. Počíta s prijatím 15-20 zamestnancov a investíciou do rozvoja výrobných a technických kapacít spoločnosti.


O firme

Viena International, spol. s.r.o. - člen rakúskej skupiny REJLEK Metal & Plastics Group.

Špecializujeme sa výrobu presných strojových dielcov a komponentov v malých a stredných sériách, malých zvarovacích konštrukcií a prípravkov a tiež na konštrukciu, vývoj a výrobu lisovacích nástrojov (strih, ohyb, ťah a ich kombinácie, jednoduchých, transferových a postupových kombinovaných nástrojov), lisovanie plechových výliskov a ich montáž.

Cieľovými odvetviami sú automobilový, elektronický priemysel a výrobcovia prístrojov pre domácnosti, nábytok a priemyselnú automatizáciu na trhu krajín Európskej únie.

Vzájomná spolupráca medzi podnikmi v rámci skupiny sa prejavuje na kvalite lisovaných dielcov a prototypov z kovových a nekovových materiálov. Firma využíva najnovšie technológie ako CNC opracovanie, CAD/CAM Pro – Engineer, 3D CMM a iné.

Radi sa staneme vaším dodávateľom!