• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Tlačové správy

COVID-19 upozornenie

V súvislosti s prevenciou pred šírením COVID-19 oznamujeme, že s okamžitou platnosťou až do odvolania sú zakázané všetky vstupy cudzích osôb do spoločnosti. Výroba sa realizuje v obmedzenom režime.

Martinskí strojári majú plán príjmu zákaziek na tento rok splnený už na 70%

Martinská Viena International hľadá ľudí do tretej zmeny na pracovisku CNC obrábania

Strojárska spoločnosť Viena International úspešne ukončila stabilizáciu po ťažkom období, ktoré bolo ovplyvnené svetovou hospodárskou krízou a následným dramatickým poklesom objednávok. Firma momentálne zápasí s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov, hľadá ľudí do tretej zmeny na pracovisku CNC obrábania. V priebehu druhého polroku plánuje zaviesť viaczmennú prevádzku aj na pracovisku montáže, čím vytvorí ďalších takmer 30 nových pracovných miest.

Martinská Viena International opäť investuje a hľadá nových zamestnancov

Strojárska spoločnosť Viena International po dvoch rokoch poznamenaných krízovým stavom, v oblasti zákazkovej náplne zaznamenala pozitívny obrat. Kým počas krízy výrazne načrela do svojich rezerv, v súčasnosti je pripravená rezervy vytvárať. Počíta s prijatím 15-20 zamestnancov a investíciou do rozvoja výrobných a technických kapacít spoločnosti.

Strojári z martinskej Viena International odolávajú kríze

Situácia v strojárskej spoločnosti Viena International sa po dvoch rokoch krízových opatrení stabilizovala. Už rok zamestnanci spoločnosti pracujú opäť v štandardnom 5-dňovom pracovnom týždni.

Viena International opätovne získala certifikáty pre integrovaný manažérsky systém riadenia kvality platný do roku 2012

Martinskí strojári preukazujú spôsobilosť dodávateľa každý deň

Strojárska spoločnosť Viena International sa opakovane podrobila certifikačnému auditu ISO 9001:2008 na systém manažérstva kvality v oblasti vývoja, konštrukcie a výroby a montáže lisovaných nástrojov, výroby presných dielcov a komponentov a tiež certifikačnému auditu na environmentálny manažérsky systém ISO 14001:2004. U oboch systémov sú novo určené platnosti certifikátov na nasledovné tri roky - do roka 2012. U systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2008, ktorý má platnosť certifikátu do roku 2011, bol vykonaný dozorovací audit. Všetky tri systémy tvoria vzájomne zviazaný integrovaný manažérsky systém riadenia kvality.

Viena International od septembra opäť s päťdňovým pracovným týždňom

Martinským strojárom sa darí v stabilizačnom procese.

Strojárska spoločnosť Viena International sa od 2. septembra vrátila k päťdňovému pracovnému týždňu. Proces stabilizácie spoločnosti sa tak po siedmich mesiacoch, kedy spoločnosť fungovala v 4-dňovom skrátenom pracovnom týždni, darí napĺňať.

Viena International s novým generálnym riaditeľom

Strojárska spoločnosť Viena International má od 1.júna vo vedení spoločnosti nového generálneho riaditeľa. Stal sa ním Ing. Ján Frkáň, ktorý na tomto poste vystriedal Ing. Milana Kapustu. Ten z funkcie odchádza po trinásť a pol roku z dôvodu odchodu do dôchodku.

Viena International vystavovala na medzinárodnom veľtrhu „HANNOVER MESSE 2009“

Spoločnosť Viena International sa zúčastnila na 62. ročníku významného medzinárodného veľtrhu „HANNOVER MESSE 2009“ dňoch 20. – 24.4.2009, ktorý zastrešuje širokú škálu odvetví priemyslu.

Viena International má nový certifikát

Martinskí strojári zlepšili integrovaný manažérsky systém riadenia kvality.

Strojárska spoločnosť Viena International sa stala držiteľom certifikátu ISO/TS 16949:2002, ktorý je nadstavbou základnej normy ISO 9001:2000 na systém manažérstva kvality v oblasti výroby a montáže lisovaných dielov z plechu a je v poradí už štvrtým certifikátom v oblasti riadenia kvality. Systém manažmentu kvality podľa ISO/TS 16949:2002 vytvára s už zavedenými systémami kvality – environmentálnym manažérskym systémom ISO 14001:2004 a systémom manažérstva bezpečnosti práce OHSAS 18001:2002 vzájomne zviazaný integrovaný manažérsky systém riadenia kvality.

Zlatý HR OSCAR 2008 vo Viena International

Projekt „Vzdelávanie mladých strojárov“ korunovaný víťazstvom.