• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
COVID-19 upozornenie

V súvislosti s prevenciou pred šírením COVID-19 oznamujeme, že s okamžitou platnosťou až do odvolania sú zakázané všetky vstupy cudzích osôb do spoločnosti. Výroba sa realizuje v obmedzenom režime.