• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Martinská Viena International opäť investuje a hľadá nových zamestnancov

Strojárska spoločnosť Viena International po dvoch rokoch poznamenaných krízovým stavom, v oblasti zákazkovej náplne zaznamenala pozitívny obrat. Kým počas krízy výrazne načrela do svojich rezerv, v súčasnosti je pripravená rezervy vytvárať. Počíta s prijatím 15-20 zamestnancov a investíciou do rozvoja výrobných a technických kapacít spoločnosti.

Viena International ako jedna z prvých strojárskych spoločností v turčianskom regióne zaznamenala pozitívny obrat v oblasti zákazkovej náplne. „Týka sa to predovšetkým najmä dlhodobejších objednávok, v porovnaní s akými sme sa stretli v minulosti, „zreálnenia“ trhu, čo znamená že sa objektivizovala cenová hladina a výrazne sa znížilo dumpingové správanie konkurentov. Na základe týchto skutočností sme pristúpili vo Viena International k ukončeniu „krízového režimu“,“ hovorí Milan Kalnický, ekonomický riaditeľ Viena International.

Tento rok Viena International investovala do rozšírenia kapacít na pracovisku CNC frézovania o ďalší stroj MAZAK a na pracovisku brúsok CNC brúsku ABA Z+B. Naďalej je držiteľom certifikátov kvality a integrovaného manažérskeho systému riadenia ISO/TS 16949:2009, STN OHSAS 18001:2008, STN EN ISO 14001:2005, ISO 9001:2008.

Pozitívom vo Viena International je aj to, že nové investície umožnia prijať nových kvalifikovaných pracovníkov. „Momentálne sme v stave napĺňania tretej smeny na pracovisku CNC obrábania, v priebehu druhého polroku plánujeme zaviesť viacsmennú prevádzku na pracovisku montáže. Celkovo to predstavuje cca 15 až 20 nových pracovných miest. Spolu so súčasným počtom by sme sa mali dostať na hranicu 200 zamestnancov,“ pokračuje Milan Kalnický. „Potrebujeme hlavne kvalifikovaných pracovníkov v oblasti 3 a 5-osého CNC frézovania, ktorí uprednostňujú kreatívnu prácu v zákazkovej výrobe pred monotónnou pracou v sériových výrobných linkách. V našej výrobe kladieme dôraz na odbornú zdatnosť, samostatnosť, chuť sa zlepšovať za pomoci moderných, produktívnych a progresívnych prístupov, a ktorí sa chcú aktívne podieľať na svojom profesijnom a kariérnom raste,“ doplnil M. Kalnický.