• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Martinskí strojári majú plán príjmu zákaziek na tento rok splnený už na 70%

Martinská Viena International hľadá ľudí do tretej zmeny na pracovisku CNC obrábania

Strojárska spoločnosť Viena International úspešne ukončila stabilizáciu po ťažkom období, ktoré bolo ovplyvnené svetovou hospodárskou krízou a následným dramatickým poklesom objednávok. Firma momentálne zápasí s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov, hľadá ľudí do tretej zmeny na pracovisku CNC obrábania. V priebehu druhého polroku plánuje zaviesť viaczmennú prevádzku aj na pracovisku montáže, čím vytvorí ďalších takmer 30 nových pracovných miest.

Tohtoročný plán príjmu nových zákaziek má spoločnosť splnený na 70%, s veľkou pravdepodobnosťou sa tak tento rok dostane z červených čísiel. „Už vo februári tohto roku sme mali tohtoročný plán príjmu zákaziek pre svojich dodávateľov naplnený na polovicu, teraz je situácia ešte lepšia, plán príjmu zákaziek je splnený na 70%,“ hovorí Milan Kalnický, finančný riaditeľ Viena International. Po doterajšom 10% náraste zamestnancov od januára 2011 by tak mohla Viena Interantional prijať ešte ďalších takmer 30 strojárskych špecialistov. „Nielen stabilitou zákaziek získaných zo zahraničia, ale aj významnými novými zákazkami zo Slovenska, motivujúcou mzdovou politikou (za posledné dva roky sme napríklad zvýšili základnú časť mzdy o 10%) a vytvorením priestoru pre kariérny rast jednotlivcov naša spoločnosť vytvára najlepšie pracovné perspektívy v regióne,“ vysvetľuje M. Kalnický.

V oblasti personálnej politiky sa Viena International po kríze ešte výraznejšie sústreďuje na vytvorenie priestoru pre rozvoj ľudského potenciálu. „Umožňujeme našim zamestnancom prezentovať vlastné výsledky práce, prístup k problémom, inovatívnym nápadom, svojim schopnostiam a pod., a to na každodennom stretávaní sa priamo na pracovisku, na poradách, brainstormingoch s manažérmi spoločnosti, ako aj s majiteľom spoločnosti p. Rejlekom. O tom, že schopným a šikovným ľuďom sa u nás otvárajú veľké možnosti, svedčia aj nedávne príklady, keď v priebehu týždňa sa z odborníka za strojom stal majster skupiny riadiaci 30 pracovníkov. Podobne „akčne“ bol preradený na post projektového manažéra aj ďalší pracovník z „R“ kategórie,“ upresňuje Milan Kalnický.

Komplexnosťou výrobných kapacít, dlhoročnými skúsenosťami, vysokokvalifikovaným tímom Viena International zabezpečuje pre zákazníkov z oblasti automobilového, spotrebného, potravinárskeho priemyslu napĺňanie ich očakávaní.

„V súčasnom období je naším limitujúcim prvkom doplnenie obsadenosti v tretej pracovnej zmene kvalifikovanými špecialistami na pozíciu - operátor CNC a budeme môcť ešte viac prispieť ku napĺňaniu nárastu objednávok, a tým aj spokojnosti našich zákazníkov, čo je mimochodom jeden z našich firemných sloganov. Veríme, že sa bude upevňovať dôvera zákazníkov voči našej spoločnosti a prínos z nášho snaženia budeme mať nielen my, ale celý náš región,“ dodáva M. Kalnický.