• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Strojári z martinskej Viena International odolávajú kríze

Situácia v strojárskej spoločnosti Viena International sa po dvoch rokoch krízových opatrení stabilizovala. Už rok zamestnanci spoločnosti pracujú opäť v štandardnom 5-dňovom pracovnom týždni.

Výrobný program martinskej spoločnosti Viena International, s.r.o., sa orientuje hlavne na automobilový a elektrotechnický priemysel, ktorý vo veľkej miere postihla recesia. Prudký pokles zákazkovej náplne vyvolal organizačné zmeny, ktoré ovplyvnili znižovanie stavu zamestnancov vo firme. Viena International sa podarilo udržať vysokokvalifikovaných pracovníkov a tých, ktorí boli ochotní formou rekvalifikácie a preškolenia stať sa flexibilnejšími. Viena International sa orientovala na získavanie zákaziek z ďalších odvetví strojárskej výroby. Šetrila náklady a hľadala rezervy, prispôsobovala sa novým podmienkam, zefektívňovala výrobu, dodržiavala termíny a kvalitu.

Počas tohto obdobia sa zvyšovalo riziko platobnej neschopnosti zákazníkov. Vo Viena International museli zaujať postoj aj k tejto prekážke: „Museli sme omnoho opatrnejšie pristupovať k výberu potenciálnych zákazníkov. Kládli sme a kladieme väčší dôraz na platobnú disciplínu zákazníkov. Ich snahou bolo predlžovať dobu splatnosti a v mnohých prípadoch dochádzalo k natiahnutiu dohodnutej doby splatnosti. Ovplyvňovalo to hospodárenie v našej spoločnosti a potrebu cudzích zdrojov. Selekciou nesolventných zákazníkov dochádzalo k úbytku možných zákazníkov. Tieto vplyvy sa pred krízou objavovali len sporadicky,“ povedal Ján Frkáň, generálny riaditeľ Viena International.

Vo Viena Interantional prebehla aj organizačná zmena. „Bola veľmi dôležitá pre stabilizáciu spoločnosti. Zrealizovať ju, bolo o to zložitejšie, že napriek redukcii zamestnancov bolo potrebné zachovať procesy riadenia a kvality, za funkčnosť ktorých sme získali certifikáty SO a TS. Podarilo sa nám to! Navyše – úspešne absolvovali sme recertifikáciu spoločnosti. Podarilo sa nám zachovať životaschopnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti. Recesiu prežijú iba najlepší,“ doplnil J. Frkáň.