• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Viena International od septembra opäť s päťdňovým pracovným týždňom

Martinským strojárom sa darí v stabilizačnom procese.

Strojárska spoločnosť Viena International sa od 2. septembra vrátila k päťdňovému pracovnému týždňu. Proces stabilizácie spoločnosti sa tak po siedmich mesiacoch, kedy spoločnosť fungovala v 4-dňovom skrátenom pracovnom týždni, darí napĺňať.

Vo februári tohto roku Viena International z dôvodu zachovania životaschopnosti a konkurencieschopnosti vo veľmi zložitej makroekonomickej situácii pristúpila ku skráteniu riadneho pracovného týždňa. Podnik tak reagoval na výrazný pokles odbytu. „ Sme veľmi radi, že sa nám pomocou postupnej reštrukturalizácie podniku, úspornými opatreniami, inovatívnymi procesmi, investovaním do rekvalifikácie a školení spolupracovníkov na zvýšenie ich flexibility a získaním nových zákaziek podarilo naštartovať stabilizačný proces v našej spoločnosti. Od septembra sme sa tak mohli vrátiť do bežného režimu, teda výroba opäť prebieha v päťdňovom pracovnom týždni v celom podniku,“ hovorí Eduard Šustr, výkonný riaditeľ Viena Intenational.

Turbulentný vývoj na trhu v oblasti strojárstva i celková celosvetová hospodárska recesia je pre spoločnosť Viena International veľkou výzvou. Vedenie spoločnosti prijalo tvrdé, ale nevyhnutné opatrenia, ku ktorým muselo pristúpiť na základe makroekonomických ukazovateľov spoločnosti z uplynulých týždňov. „K novej organizačnej štruktúre sme pristúpili s predpokladom napomôcť udržaniu životaschopnosti a najmä konkurencieschopnosti našej spoločnosti, ako aj s cieľom zefektívniť možnosti a snahu na udržanie si zákazníkov. Toto malo a má prispieť k napĺňaniu našich ukazovateľov, z ktorých významným je, samozrejme, aj zamestnanosť,“ vysvetľuje E. Šustr. „Naším spoločným cieľom je ustáť súčasné ťažké podmienky na trhu. Staviame na stopercentnej podpore každého zamestnanca našej spoločnosti,“ dopĺňa E. Šustr.