• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Viena International opätovne získala certifikáty pre integrovaný manažérsky systém riadenia kvality platný do roku 2012

Martinskí strojári preukazujú spôsobilosť dodávateľa každý deň

Strojárska spoločnosť Viena International sa opakovane podrobila certifikačnému auditu ISO 9001:2008 na systém manažérstva kvality v oblasti vývoja, konštrukcie a výroby a montáže lisovaných nástrojov, výroby presných dielcov a komponentov a tiež certifikačnému auditu na environmentálny manažérsky systém ISO 14001:2004. U oboch systémov sú novo určené platnosti certifikátov na nasledovné tri roky - do roka 2012. U systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2008, ktorý má platnosť certifikátu do roku 2011, bol vykonaný dozorovací audit. Všetky tri systémy tvoria vzájomne zviazaný integrovaný manažérsky systém riadenia kvality.

Certifikačná organizácia TÜV SÜD Management Service GmbH, opakovane potvrdila u všetkých troch systémov manažérstva kvality schopnosť plnenia požiadaviek noriem na SMK.

Eduard Šustr, výkonný riaditeľ Viena International k certifikácii uvádza: „Opätovné získanie certifikátov pre integrovaný manažérsky systém riadenia kvality je dôkazom toho, že Viena International je spoľahlivý dodávateľ – výrobca, ktorý vie aktívne ovplyvňovať svoje procesy a výrobky, je pripravený splniť očakávania zákazníkov na nulovú chybovosť výrobkov a stopercentnú výkonovú spoľahlivosť dodávok. Pritom neustále dbá na dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť výrobku, pracovísk a monitorovanie obsahu škodlivých látok kvôli vznikajúcim záťažiam na životné prostredie.“

Spoločnosť sa koncom roka podrobila aj prvému dozornému auditu pre systém manažérstva kvality podľa ISO/TS 16949:2009 ktorý je nadstavbou základnej normy ISO 9001:2008. Certifikát pre ISO/TS bol vydaný TÜV NORD CERT GmbH pre oblasť výroby lisovaných dielcov s následnou montážou a platí od januára 2009. Certifikácia podľa tejto technickej špecifikácie sa vzťahuje na organizácie, ktoré zabezpečujú sériovú výrobu a výrobu náhradných dielov v automobilovom priemysle.