• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Viena International s novým generálnym riaditeľom

Strojárska spoločnosť Viena International má od 1.júna vo vedení spoločnosti nového generálneho riaditeľa. Stal sa ním Ing. Ján Frkáň, ktorý na tomto poste vystriedal Ing. Milana Kapustu. Ten z funkcie odchádza po trinásť a pol roku z dôvodu odchodu do dôchodku.

Ján Frkáň ako spolumajiteľ spoločnosti podrobne pozná problematiku v danej oblasti, preto výkon tejto pozície v spoločnosti z jeho strany je okamžitý a kontinuálny. Pri nástupe do funkcie povedal: „Na tento post som nastúpil v nie práve najľahšom období makroekonomickej situácie na trhu v oblasti strojárstva. Napriek tomu som presvedčený, že všetky kroky, ktoré vedenie spoločnosti teraz robí a bude robiť, sú orientované k zachovaniu životaschopnosti a najmä konkurencieschopnosti našej spoločnosti, s cieľom zefektívniť možnosti a snahu na udržanie si zákazníkov“.

„Aj keď si dnes nedovolím predpovedať, kde bude firma o päť rokov, naším cieľom zostáva dosiahnuť výsledky, ktoré spoločnosť dosahovala v období pred krízou. To predpokladá, aby sa produkcia firmy prispôsobila potrebám trhu. Naším zámerom je prežiť a zaplniť tie miesta, ktoré uvoľnia firmy, ktoré kríza pohltí. Turbulenciu a problémy v okolí dokáže spoločnosť prekonať stabilizáciou vo svojom vnútri. Budeme neustále hľadať nové riešenia s cieľom vyjsť s krízy silnejší, ako sme boli,“ dodáva Ján Frkáň.

Milan Kapusta na poste generálneho riaditeľa za trinásť a pol roka spoľahlivého vedenia spoločnosti s využitím svojich dlhoročných skúseností pomohol vybudovať spoločnosť Viena International, podporoval jej zložitú cestu špecialistu v oblasti strojárskych nástrojov a výliskov a bol jej počas svojho pôsobenia vo funkcii vždy zodpovedným frontmanom.