• presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje

 • presné strojné súčiastky
  lisovacie nástroje
Zlatý HR OSCAR 2008 vo Viena International

Projekt „Vzdelávanie mladých strojárov“ korunovaný víťazstvom.

Strojárska spoločnosť Viena International včera získala 1.miesto v súťaži HR OSCAR za rok 2008, za projekt „Vzdelávanie mladých strojárov“, ktorý prezentovala na konferencii Nové trendy v personálnom manažmente. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Trenkwalder, a.s. Poslaním súťaže "HR OSCAR" je ocenenie najlepších projektov v oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov, ktoré výrazne prispeli k rozvoju svojej spoločnosti.

Ocenený projekt „Vzdelávame mladých strojárov“ je dlhodobý projekt, ktorý je stále v procese realizácie. „Za obdobie 8 rokov priniesol 164 vysoko kvalifikovaných pracovníkov s absolvovanými odbornými skúškami s platnosťou pre celú Európu. Každý rok niekoľko študentov z absolventov Spojenej školy v Martine úspešne pokračuje v štúdiu na vysokej škole. V súčasnosti sú to traja študenti. Ostatných 161 absolventov si našlo zamestnanie buď priamo v našej spoločnosti, alebo sa so získanou kvalifikáciou bez problémov zamestnalo v iných podnikateľských subjektoch v Martine alebo v regióne Turca. Teda všetci absolventi, ktorí boli zapojení do tohto projektu, našli uplatnenie na trhu práce a nefigurujú v evidencii nezamestnaných,“ hovorí Eduard Šustr, výkonný riaditeľ Viena International.

„Získanie tohto ocenenia je dôkazom, že riadenie a rozvoj ľudských zdrojov je v našej spoločnosti na vysokej úrovni a zároveň potvrdzuje, že naša spoločnosť si plne uvedomuje, že najväčší potenciál a kapitál máme sústredený v kvalitnej pracovnej sile, ktorou spoločnosť disponuje. Preto sa nepretržite snažíme o výchovu a vzdelávanie našich spolupracovníkov, ale zároveň im vytvárame kvalitné pracovné prostredie s možnosťou ďalšej realizácie,“ dodáva Eduard Šustr.

Projekt nebol prerušený ani v náročnom období terajšej ekonomickej krízy, pokračuje už deviaty rok. Spoločnosť prípravou kvalitnej pracovnej sily myslí na budúcu konjunktúru.